Célhoz a formát, avagy mikor lehet sikeres egy kistelepülésre korlátozott földi biológiai gyérítés

2021. május 18. Mit tapasztalunk Magyarországon szakértői szemmel?

    A környezet és természetvédelem iránt érdeklődő embereket gyakran félrevezetik azok a magukat szakértőnek mondó médiaszereplők, akik minden problémát megoldó módszerként hirdetik a biológiai szúnyoggyérítést.

    A biológiai gyérítésnek számos módja létezik – mindegyik a maga előnyeivel és hátrányaival. A különféle módszerek hazánkban is, adott célhoz adaptáltan, hosszú évtizedek óta használatban vannak.

    Folyadékos BTI készítménnyel történő földi kijuttatásos kezelés például leginkább olyan területeken alkalmazható, ahol a kisméretű, sekély vizű tenyészőhelyek átlátható és bejárható számban fordulnak elő a lakott területek közelében. Ilyen esetekben a tágabb összefogást nélkülöző, egy-egy településre korlátozott gyérítés is kifejezetten eredményes lehet.

Amennyiben az embert támadó fajok megjelenését követően a tenyészővizekbe, a lárvaölő anyag, jelentős precíziós élőmunkát ráfordítva, megfelelő dózissal, földi folyadékos módszerrel kijuttatásra kerül, úgy a lárva-együttesek mortalitása általában 90% feletti.

    Figyelembe kell venni azonban, hogy minden igyekezet ellenére is a tenyészőhelyeken lehetnek már idős lárvák, vagy bábok a kezelés időpontjában, illetve mindig, mindenhol lesznek olyan tenyészőhelyek, melyek nem elérhetők. Mindezek miatt az esetek zömében – a hatékony biológiai gyérítés mellett is – csökkentett egyedszámú imágóállományok kirepülésével, ezáltal a kémiai gyérítési igény megjelenésével is számolni kell.

    A folyadékos BTI készítménnyel történő földi gyérítés tehát egy-egy, arra alkalmas tenyészőhely-mintázattal bíró, település biológiai gyérítésére kiválóan használható. Lehetetlen azonban így kezelni több száz hektáros ártéri tenyészőhelyeket, vagy nagy kiterjedésű gyep- és erdőterületek elszórt, apró pocsolyáit. Utóbbiak elérése légi granulátumos, vagy légi folyadékos kijuttatással a leginkább megvalósítható – amennyiben azt túlzottan zárt, több szintű lombozat, vagy más módon rejtett előfordulás nem akadályozza.

Az oldal megosztása